Pokud vkládáte na naši stránku komentář, dotaz nebo hlasování - vše je anonymní.

Obsedantně kompulzivní poruchy (obsessive-compulsive disorders, OCD) jsou velmi časté úzkostné poruchy, pro které jsou charakteristické tzv. vtíravé myšlenky (vlastní, nechtěné, opakující se myšlenky, obsese) a/nebo nutkavá opakující se jednání (kompulze). OCD je po depresi druhým nejčastějším psychiatrickým onemocněním. Trpí jím 2–3 % populace (tzn. okolo 20 000 lidí v ČR). Objevuje se většinou kolem 20. roku života.
Obsese je chorobně utkvělá představa, myšlenka.
Kompulze je jednání, které osoba trpící OCD, obvykle opakovaně, vykonává, aby se zbavila obsese a úzkostí, kterou způsobuje.

Naši přispěvovatelé: